Discussie over de Interculturele Dialoog

Hoe kunnen we onze minderheden beter laten integreren in onze samenleving? Op deze vraag zochten experten en vertegenwoordigers van minderheidsgroepen tussen 2008 en 2010 een antwoord. Resultaat: een reeks opvallende aanbevelingen.

Het eindrapport van de Interculturele Dialoog deed heel wat stof opwaaien dat nog steeds niet is gaan liggen. Bewijs daarvan is het pittige debat dat het Centrum Pieter Gillis begin maart van dit jaar organiseerde. Marie-Claire Foblets, co-voorzitter van het verslagcomité, stelde er het rapport voor. Conservatief denker Matthias Storme reeg de opmerkingen aan elkaar.

Marie-Claire Foblets – Professor Antropologie KULeuven

We moeten op zoek naar symbolen die iedereen kan delen

foblets

‘Minderheden hebben het niet eenvoudig om hun stem te laten gelden. Daarom moeten we hen juridisch beschermen. Onder meer quota’s kunnen daarbij helpen. Om meer mensen uit minderheden aan het werk te krijgen, moeten overheid én privébedrijven, die openbare aanbestedingen willen krijgen, werken met tijdelijke quota. Dan worden mensen uit etnische en culturele minderheden, bij gelijke bekwaamheid, bij voorrang benoemd.’

‘We moeten op zoek naar symbolen die door iedereen worden gedeeld. Bijvoorbeeld: onze wettelijke feestdagen zijn historisch op de christelijke kalender geënt. Sommige ervan, zoals Pinkstermaandag hebben voor vele christenen die betekenis verloren, zoals voor niet-christenen. We zouden zo’n feestdagen kunnen vervangen door andere dagen. Het is aan de sociale partners om zich daarover te buigen.’

‘Hetzelfde geldt voor bepaalde straatnamen. Vanuit een beleving van het koloniale verleden bijvoorbeeld, kunnen sommige straatnamen beledigend zijn voor minderheden. Waarom in zo’n geval niet een naamswijziging bespreekbaar maken?’

Matthias Storme – Professor Rechten Universiteit Antwerpen

Symbolen vind je niet zomaar uit. (M. Storme)

storme

‘Op basis van welke criteria bepaal je wat een minderheid is en vanaf wanneer moet de overheid tegemoetkomen aan hun verzuchtingen? Het is moeilijk om daar objectief mee om te gaan. We kunnen niet aan iedereen die dat verlangt een recht geven. Dat is onhoudbaar. Je krijgt hierdoor het effect dat de groep met de langste tenen de meeste rechten zal opeisen. Bovendien bevestig je hen in hun groepsidentiteit. Met al die voorrechten voor verschillende identiteiten krijgen we een apartheid van culturen. De overheid hoeft zich hier niet te centralistisch in op te stellen. Onderschat niet de kracht van verenigingen om zichzelf te organiseren en te reguleren.’

‘Quota hebben alvast bewezen dat ze niet werken. Het verleden toont aan dat de sterksten van de zwakke groep altijd hun voordeel hebben gehaald van de zwaksten van de sterke groep.’

‘Symbolen vind je niet zomaar uit. De basis van identificatie voor iets als de Dag tegen het Racisme is flinterdun. Feestdagen als Allerheiligen en Pasen daarentegen zitten verankerd in onze samenleving.’

Het Centrum Pieter Gillis 

Het reflectiecentrum Pieter Gillis stimuleert actief pluralisme op Universiteit Antwerpen. Tijdens het voorjaar van 2012 organiseerde het drie publieke lezingen over samenleven in een multiculturele context. Meer info: www.ua.ac.be/pietergillis

 Tekst: Janus Verrelst

 

1 Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *