VN stelt 8 millenniumdoelstellingen voor

De millenniumdoelstellingen, ook wel United Nations Millennium Development Goals (UNMDG) genoemd, richten zich op het uitbannen van wereldwijde armoede. In september 2000 werden door regeringsleiders van 189 landen de United Nation Millennium Declaration ondertekend. Daarmee verbonden zij zich aan het behalen van de doelstellingen.

De millenniumdoelstellingen zijn onderverdeeld in acht doelstellingen, die in 2015 moeten worden behaald. De voortgang van de doelen wordt gemeten ten opzichte van de situatie in 1990. Door de hoeveelheid aan informatie heeft Verrekijkers besloten om steeds twee doelstellingen te behandelen. We beginnen met de eerste twee doelstellingen. Aan de hand van grafieken en een wereldkaart wordt beter in beeld gebracht welke landen er goed op weg zijn de millenniumdoelen in 2015 te behalen.

Iedere twee jaar publiceert de Verenigde Naties een rapport met daarin de voortgang van de millenniumdoelstellingen. Daarin worden alle doelstellingen besproken en worden de feiten weergegeven. De projecten die hebben gewerkt worden belicht, maar ook wordt er gekeken naar projecten die nog extra aandacht verdienen om ze te doen slagen.Als laatste in de serie zijn doelstellingen 7 en 8 aan de beurt.

7. De bescherming van een duurzaam leefmilieu

2008:
In Pakistan, in het gebied Thal, werden bomen geplant die moesten helpen tegen het opwaaiende zand. Dat initiatief is erop gericht de met zand en duin bedekte Thal Desert om te zetten in productieve landbouwgrond. Zo hoopt de regering de voedselproductie en levensomstandigheden van de boeren te verbeteren. Boeren werden aangemoedigd om bomen te plaatsen op hun eigen land met een minimale input van de overheid. Grote stukken van de woestijn worden gebruikt voor irrigatie. Van de 2,5 miljoen hectare van de Thal woestijn, is zo’n 30 procent van de landen nu bruikbaar om op te verbouwen.

2010:
Het One Million Rural Cisterns Programme Brazilië werd opgericht. Met dat project moest worden gezorgd voor schoon en beter drinkwater in Brazilië.

In Burkina Faso werden er watertorens en leidingsystemen geïnstalleerd, wat resulteerde in 20 liter schoon drinkwater per huishouden per dag.

In Kirgizië werd een project opgericht dat zich richtte op het bevorderen van goede sanitaire voorzieningen en hygiëne in de landelijke noorden, waar bijna een derde van de kinderen besmet was met een of meer darmparasieten. De verbetering van watervoorziening aan scholen en het leren van hygiëne dragen bij aan een daling van ziektes.

2013:
Een gezamenlijk programma tussen deVN, het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Economie en Financiën in Panama, zorgt dat in negen inheemse gemeenschappen veilig water kan worden gehaald. Elke gemeenschap heeft daarvoor deelgenomen aan het ontwerp en de bouw van de waterinfrastructuur.  Waterbeheerscomités zijn versterkt, opgeleid en voorzien van technische apparatuur.

8. Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling

2008:
Dankzij de financiële steun van het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria werd in Kenia het dure malariamedicijn steeds meer beschikbaar. De fabrikant van het medicijn, Novartis, heeft samen met de regering een regeling afgesproken over de prijsverschillen. Het principe achter deze prijsverschillen is dat de prijzen moeten worden aangepast aan de koopkracht van de lagere inkomens in de landen, zodat mensen de best mogelijke prijzen voor een levensreddend medicijn betalen.

2010:
Het Verslag van de secretaris-generaal van de VN over de toestand van de Zuid-Zuid samenwerking (2009) schat dat 40 % van de directe buitenlandse investeringen uit landen komen die zelf zeer kwetsbare en laag ontwikkeld zijn. FDI (Foreign direct investment, red.) afkomstig uit Zuid-Afrika, bijvoorbeeld, is goed voor meer dan de helft van de inkomende stromen naar Botswana, de Democratische Republiek Congo, Lesotho en Malawi.  Dit zorgt voor meer stabiliteit, minder armoede en meer regionale samenhang in Afrika.

2013:
De leden van de G-20 groep beloofden om maatregelen te nemen tegen landen die de creatie van nieuwe handelsmissies belemmeren.

Ondanks de groeiende werkloosheid en de hoge kosten van geldtransfers in ontwikkelde landen, groeiden de geldtransfers naar ontwikkelingslanden tot $401.000.000.000 in 2012. Een stijging van 5,3% ten opzichte van 2011. Deze geldtransfers zullen naar verwachting blijven stijgen.

Er zijn meer dan zes miljard mobiele telefoonabonnementen wereldwijd. Voor elke persoon die toegang heeft tot het internet vanaf een computer doen er twee dat vanaf een mobiel apparaat. In Zuid-Afrika, hebben meer dan 25.000 leerlingen wiskundige vaardigheden ontwikkeld door middel van interactieve oefeningen en quizzen op mobiele telefoons dankzij de samenwerking tussen de overheid, mobiele providers, individuele scholen en leraren. In Mali, kunnen leerkrachten toegang krijgen tot lesplannen en materialen door middel van een eenvoudig, maar functioneel internetportaal.

© 2015 – Verrekijkers Magazine  Syren Korthouwer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *