Antwerpse ontwikkelingssamenwerking breidt mogelijk uit met Senegal en Nepal

Senegal, Nepal, Filipijnen, Nigeria en India komen in aanmerking om nieuwe partnerlanden te worden in de Antwerpse ontwikkelingssamenwerking vanaf 2017. UAntwerpen voerde in opdracht van de stad Antwerpen een studie uit naar het potentieel van ieder land voor de samenwerking genaamd ‘Zuidwerking’. Op dit moment begeleidt stad A lokale migrantenverenigingen die projecten hebben in Congo, Ghana en Marokko.

Door Isabelle Gheldolf

De stad Antwerpen wil nieuwe samenwerkingen opstarten met één of meerdere landen waarvan een migrantengemeenschap in Antwerpen leeft vanaf 2017. Het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CEMIS) van UAntwerpen onderzocht welke gemeenschappen in Antwerpen open zouden staan voor ontwikkelingssamenwerking. Dat is essentieel omdat Antwerpenaars met een roots in één van die landen de drijvende krachten achter Zuidwerking zijn. Stad A speelt enkel een rol als begeleider, financierder en matchmaker.

Ontwikkelingssamenwerking

De meest geschikte landen zijn:

  1. Senegal
  2. Nepal
  3. Filipijnen
  4. Nigeria
  5. India

De onderzoekers bepalen het potentieel van de landen door interviews af te nemen met sleutelfiguren uit de Antwerpse migrantenverenigingen. Volgende zaken zijn belangrijk:

  • Hebben ze interesse om in een projectgroep te stappen?
  • Is er een sterk netwerk aanwezig binnen de gemeenschap?
  • Bestaan er banden met NGO’s in het land van herkomst?

Daarnaast kijken de onderzoekers ook naar het beleid van de lokale overheden. Corruptie, terreur en politieke spanningen kunnen het opzetten van projecten in de landen bemoeilijken.

Ondanks er grote groepen uit Pakistan, Irak en Afghanistan in Antwerpen leven, komen deze landen niet in aanmerking voor ontwikkelingssamenwerking. De situatie in de landen is volgens de onderzoekers te onstabiel om duurzame Antwerpse netwerken in uit te bouwen.

Op dit moment steunen nieuwe Antwerpenaren acht projecten rond gezondheidszorg, onderwijs en water in Congo, Ghana en Marokko.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *