Private en politieke wetenschap in een misleide democratie

Wetenschap als alleenstaande discipline staat op de helling. Privébedrijven die zich inlaten met ruimtevaarttechnologie of politieke pleidooien verzetten zich tegen de heersende wetenschappelijke idee. Door lessen te trekken uit ons verleden en het doel van de wetenschap te laten primeren, kan de mens zich laten horen als één stem tegen politieke en private belangenvermenging in wetenschap.

Door Wesley Hermans

 

Na het democratische fiasco in de VS en diens lobbyende, ongefundeerde kritiek op de wereldse blik van klimaatbestrijding, is het belangrijk niet in slaap gewiegd te worden en met onze actieve blik de wereld mee te sturen.

Wetenschappelijke ontwikkelingen als katalysator voor ethisch debat.

Miljardairs die zich wagen aan ruimtevaart creëren hun eigen commerciële variant van de (inter)gouvernementele organisaties als ESA en de NASA. Dit fenomeen heet Newspace. Dat deze privébedrijven ondersteuning bieden aan de NASA en ESA is geen nieuws, maar nu SpaceX zijn eigen vlucht voorstelt, is het evenwicht zoek. De richting waarin deze commerciële tak zich zal voortzetten, is mogelijk onrustwekkend.

HECw8AzKSpaceX is een organisatie onder leiding van Elon Musk, onder meer ook algemeen directeur van TESLA. In een persbericht kondigde hij de komst van de eerste commerciële vluchten in de ruimte aan. Twee mensen zullen opgeleid worden om een reis te kunnen maken naar de maan. Meer nog, in geringe tijd wil SpaceX met mensen naar Mars vliegen, om zo als eerste een planeet te koloniseren. Het voordeel van een privé-organisatie als deze is duidelijk: een snel en goedkoper alternatief bieden om commerciële ruimtevluchten mogelijk te maken. De nadelen zijn echter niet zo transparant.

Private bedrijven zijn onderhevig aan commerciële druk. Vanuit de bedrijfsoptiek is het belangrijk dat een bedrijf zichzelf kan handhaven als er concurrentie opduikt. Hierdoor wordt er veel tijd gestoken in de overtuiging van het product. Dit is een eerste teken van deze commercialisatie.Het imago overstijgt de effectieve capaciteit van het product, waardoor het belang van de kwaliteit van het product zich onderschikt aan het imago. De commercialisering van de ruimtevaart kan Jan Modaal een stap dichter brengen bij reizen in de ruimte en de kolonisatie van Mars. Maar om zeker te zijn dat de technologische vooruitgang kan blijven primeren over het commerciële aspect, moet er op toegezien worden. Helaas is deze achteruitgang in vele andere technologische markten al wel gebeurd. Duurzaamheid maakt plaats voor commerce. Een goed product in de ogen van een wegwerpmaatschappij moet net goed genoeg zijn om de klant terug te lokken. Het product zowel als de klant fungeren enkel als schakel om het systeem te doen draaien. De belangen van de consument staan haaks op de belangen van een speler die zich handhaaft in het bedrijfsmilieu . Hierdoor zullen er veel inspanningen nodig zijn om deze ontaarding tegen te gaan. De weg van onpartijdige wetenschappelijke of technologische vooruitgang verliezen lijkt komisch en onbestaande, net zoals Trumps pogingen de klimaatstrijd te ontkennen. Maar niet elke strijd wordt zo openlijk gevoerd. Zonder onze actieve blik en regulerende kijk verandert de wereld zienderogen, in de richting van diegenen die er baat bij hebben om deze richting te sturen.

Politieke Wetenschap

trump-climate-changeGouvernementele organisaties moeten zich op hun beurt houden aan de politieke druk die kan vergroten door gerichte lobbyende berichtgeving in de media. Met angst als middel, wordt bijvoorbeeld het klimaatbestrijdingsplan op de korrel genomen door een nieuwe bedrijfselite die binnengedrongen is op het Witte Huis. Bedrijven die gouvernementele posities innemen om de lobby te kantelen in hun voordeel. Hierdoor wordt de wetenschap onderdeel van hun intersubjectief psychologisch spel. Evidente spelers die van dit beleid profiteren zijn populistische leiders. Bepaalde problematieken worden gehypet om de polarisering te vergroten, zodat het beoogde beleid kan doorgaan zonder al te veel tegenwind. Dit is in het verleden al meermaals gebeurd, bijvoorbeeld de VS en hun zogenaamde ‘war on drugs’. Een proces dat al miljoenen dollars heeft gekost en dat volgens veel recente studies vooral contraproductief werkt. Zowel politieke als private invloeden zijn gevaarlijk voor de vooruitgang van onze wetenschap. Wetenschap moet objectief blijven en vooruitgang als primair doel houden.

Privéfinanciering

Historisch gezien is deze privéfinanciering van alle tijden. Zelfs Da Vinci reisde rond op zoek naar sponsors voor zijn onderzoek en op de vlucht van politieke paradigmawisselingen. Ongeacht de herkomst van het geld en de ethiek hierachter. Maar zo ver hoeft men niet te gaan om lessen te leren uit het verleden. De medicijnindustrie heeft miljoenen binnengehaald met de fabricatie van het onvoldoende getest verdovingsmiddel Softenon. Dit product leidde uiteindelijk tot de Softenon baby’s, waarvan de ledematen niet proportioneel groeiden. Dit drama leidde tot het strikter reguleren en testen in de farmaceutische industrie. Daarnaast heeft de tabaksindustrie jarenlang gelobbyd en gewerkt naar acceptatie van de sigaret als een gezond en onschadelijk middel van vertier. Meerdere onderzoekers werden omgekocht en onderzoeken werden verricht om dit te bewijzen, maar dat botste uiteindelijk op een te grote oppositie. Nu zijn we weer een aantal decennia verder en het is van het grootste belang dat we de lessen van het verleden niet vergeten.

Tijd voor inzicht, niet voor afleiding

Dat elke theorie op de proef en in vraag moet worden gesteld is van uiterst belang. Maar de heersende idee mag zich niet opzij laten zetten door een belangenconflict van enkelen met als doel winst of populistische politiek.
Dit is een eeuwenoud concept dat zich steeds weer vertoont en waar sensibilisering geen kwaad kan. We zijn op een heikel punt beland in onze vooruitgang en het is aan de mensen om zichzelf relevant te houden. Een goed geleide democratie werkt enkel door actieve participatie van al zijn leden.

Meer weten?
http://www.spacetecpartners.eu/expertise/newspace

http://www.spacex.com/

https://helix.northwestern.edu/article/thalidomide-tragedy-lessons-drug-safety-and-regulation

https://web.stanford.edu/class/e297c/poverty_prejudice/paradox/htele.html

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *