“We Refuse to Be Enemies”

Het motto van de Tent of Nations

Het motto van de Tent of Nations

Het Israël-Palestina conflict: een conflict met vele verhalen. Tijdens de studiereis naar Israël-Palestina van de Master Internationale Betrekkingen en Diplomatie kwam ik het verhaal van de familie Nassar te weten. De Nassars zijn een Palestijnse familie wonend vlakbij het dorp Nahalin, 6 km ten zuidwesten van Bethlehem. Al zeventien jaar runt Daoud, een Palestijns christen, het ecologische boerenbedrijf Tent of Nations dat wijngaarden, fruit- en olijfbomen teelt. Het is een geweldloze manier van demonstratie tegen de bedreigingen die de familie ondervindt. De Nassars laten zich leiden door het bijzondere motto: “We Refuse to Be Enemies.”

Door Marloes de Bruin

De locatie van de Tent of Nations tussen de verschillende Joodse nederzettingen (in blauw).

De locatie van de Tent of Nations tussen de verschillende Joodse nederzettingen (in blauw).

Het verhaal van de famillie Nassar
Het stuk land van de famillie Nassar is al sinds 1916 hun eigendom. De overgrootvader van Daoud, Daher Nassar, heeft het land in die tijd gekocht en in 1924 geregistreerd tijdens het Brits Mandaat. Deze registratie en eigendomspapieren zijn over het algemeen bijzonder, omdat het voor Palestijnse boeren namelijk niet de gewoonte is om het land te registreren, aangezien iedereen van elkaar weet welk land bij wie hoort. Echter hebben deze papieren ervoor gezorgd dat de familie Nassar het land nog in bezit heeft.  Vanaf 1991 viel het gebied onder Israëlisch militair gezag en bevindt het zich in de Westbank Gebied C.

Volgens de Oslo-akkoorden van 1993 zijn er drie verschillende statussen van gebieden in de Westbank:

De A, B en C gebieden.

De A, B en C gebieden.

  • Gebied A zijn de gebieden waar de Palestijnse Autoriteit zowel burgerlijk bestuur als het veiligheidstoezicht uitoefent. Deze gebieden zijn voornamelijk stedelijke gebieden waar 55% van de populatie Palestijnen woont.
  • Gebied B zijn de gebieden waar de Palestijnse autoriteit wel het burgerlijk bestuur uitoefent maar geen gezag heeft op het vlak van veiligheid. Dit wordt uitgeoefend door de Israëlisch militair gezag. In deze gebieden woont ongeveer 40% van de populatie.
  • Tenslotte is er nog gebied C, wat bijna volledig onder Israëlisch burgerlijk toezicht valt en een volledig Israëlisch veiligheidstoezicht kent. In deze gebieden zijn vele Israëlische nederzettingen sinds 1967 gesticht.

Toen in 1991 hun gebied tot staatsland werd uitgeroepen is de familie Nassar in beroep gegaan. Omdat de familie over eigendomspapieren beschikt, zou een herregistratie mogelijk zijn, volgens een uitspraak uit 2007 van het Israëlisch hooggerechtshof. Echter is er sinds 1991 nog
steeds een lange juridische strijd aan de gang, waarvan het einde nog niet in zicht is.

De wegblokkade naar de Tent of Nations.

De wegblokkade naar de Tent of Nations.

Non-agressie tegen bedreigingen
Tijdens dit juridisch proces zijn vele bedreigingen geuit vanuit de omringende Joodse nederzettingen. De Tent of Nations wordt omringd door vijf verschillende Joods nederzettingen, die onderdeel zijn van Gush Etzion. In mei 2014 werden er 1.500 fruitbomen gebulldozerd vernietigd door het Israëlische leger, hoewel de procedure nog in behandeling is. Naast dit soort acties, zijn er meer barrières opgeworpen die de familie moeten wegjagen. Zo mogen er geen gebouwen op het terrein staan en is er geen toegang tot elektriciteit en stromend water. Dit laatste is kenmerkend voor de meeste Palestijnse families wonend in C-gebieden. Daarnaast is de toegangsweg tot het terrein van de Tent of Nations volledig geblokkeerd voor voertuigen.

Een van de regenwatervoorzieningen op het terrein.

Een van de regenwatervoorzieningen op het terrein.

Doaud Nassar vertelde dat er vier opties zijn om met dit soort geweld om te gaan, namelijk:

1) vechten en geweld gebruiken
2) een slachtofferrol aannemen
3) vluchten en het land achterlaten
4) ‘the art of resistance’ 

Dit laatste is waarvoor zij gekozen hebben. Doormiddel van vele duurzame ontwikkelingen kan het boerenbedrijf bestaan en is het niet afhankelijk van watertoevoer of elektriciteit. Ook mag er niet gebouwd worden op het land, waardoor men gebruik maakt van tenten en grotten waarin de familie verblijft. Deze verschillende duurzame innovaties, zoals regenwateropvang en zonnepanelen,
maken het mogelijk om het bedrijf te laten draaien.

 

Daoud Nassar

Daoud Nassar

Wat kunnen wij doen? 

Het project Tent Of Nations krijgt veel hulp vanuit de internationale gemeenschap. Deze hulp hebben zij ook zeker nodig om de diverse bedreigingen te weerstaan. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit project te helpen. Zo kunnen studenten, afkomstig van allerlei studies, stage lopen bij de Tent Of Nations. We kunnen helpen bij het oogsten van de olijfbomen in oktober, maar ook het ploegen van land of helpen met de zomerkampen voor kinderen vanuit de nabije omgeving. Er zijn het hele jaar mogelijkheden om Daoud Nassar en zijn famillie te helpen. Meer informatie vind je op: www.tentofnations.org

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *