OVER ONS

VERREKIJKERS

Verrekijkers is een magazine dat nieuws brengt over Noord-Zuidthema’s, duurzaamheid, globalisering en ontwikkelingssamenwerking. Zo hopen we bij te dragen tot meer kennis en begrip over deze thema’s en de geglobaliseerde, diverse samenleving.

Elk nummer brengen we een dossier over één thema waarop we dieper ingaan met allerlei artikels (interviews, opinies, debatten etc).

Je vindt Verrekijkers gratis in verschillende verdeelbakjes op de Antwerpse universiteit en hogescholen.

HET TEAM

Hoofdredactie: Christina Stabourlos

Uitgever: Verrekijkers Journalism

President: Charlotte Lievens

Financiën & ledenadministratie: Felix Coppieters

Communicatiemanager: Maria Gharibyan

Redactie: Margot Van den Bergen, Gilles Van Hecke, Esmée Koeleman, Roos Philipsen, Maria Gharibyan, Bert Leysen
Eindredactie: Denise Mol en Lorien Verachtert

Vormgeving: Leen Keymeulen