ONZE MISSIE

Mondiale bewustwording: Verrekijkers zet thema’s rond ontwikkelingssamenwerking, geopolitiek, migratie, milieu, duurzame ontwikkeling, millenniumdoelstellingen in de kijker. Hiermee willen we onze lezer  informeren over thema’s die in de mainstreammedia soms onderbelicht blijven.

Interculturele contacten: We brengen verhalen van mensen over hun ontmoetingen met andere culturen en levensvisies. Hierbij brengen we zowel artikels over ervaringen elders (ontwikkelingsprojecten, inleefreizen, ex-pats, etc.) als over ervaringen binnen onze samenleving (migranten, sociale sector, asielbeleid, integratie, etc.).

Campuswerking rond Noord-Zuid: Verrekijkers brengt niet enkel verslag uit over de Noord-Zuid campuswerking van de Universiteit Antwerpen, maar geven studenten ook een platform om journalistieke en redactionele ervaring op te doen.