PARTNERS

UNICEF Antwerpen en Verrekijkers Magazine zijn sinds kort als twee handen op een buik. Samen kunnen we op professionele manier de toestand in het Zuiden weergeven. De ervaringen van UNICEF in het Zuiden zijn een cruciale bron van informatie en inspiratie voor Verrekijkers en kunnen we de mensen in het Noorden (Antwerpen) up-to-date houden.

Logo-2

In 2015 geeft Verrekijkers speciale aandacht aan het partnerprogramma met UNICEF Antwerpen. UNICEF wil via dit partnerprogramma ongelijkheden op het vlak van onderwijs in India wegwerken. Hierbij gaat specifieke aandacht naar de armste en meest uitgesloten kinderen. Verrekijkers wil mensen sensibiliseren rond deze armoedebestrijding via artikels om zijn lezers kritisch te laten denken over het belang van maatschappijopbouw en het nut van beleidsbeïnvloeding. Verrekijkers is er immers bewust van dat India een BRIC-land is, wat betekent dat India een potentiele wereldmacht vormt. Het is cruciaal om via ontwikkelingssamenwerking het discriminatieve gedrag van de Indische staat jegens minder bevoordeelden proberen te stoppen. Verrekijkers draagt zijn steentje bij via een Noordwerking: op benefietavonden giften inzamelen voor het project van UNICEF, door meerdere artikels te publiceren, een update te geven van de stand van zaken ter plaatsen via online media en door een filmavond te organiseren rond dit thema met de link naar dit partnerprogramma in India.

1395396_436223639820168_1105705510_n

Koffieklap is de officiële vergaderplaats van Verrekijkers. Onze consumpties dragen bij tot het welzijn van het project: Koffieklap is een VZW dat in zijn koffiebar een ervaringsproject organiseert voor vrouwen die weg willen van uitbuitingssituaties zoals prostitutie. Vaak hebben vrouwen in zulke situaties geen of weinig relevante werkervaring. Door Koffieklap kunnen de werkneemsters enkele zaken op hun CV toevoegen zoals barista, kok, of horecawerk. Verrekijkers heeft al een artikel over deze VZW gepubliceerd en werkt momenteel aan een volgende. Op deze manier wil Verrekijkers aandacht geven aan deze onderdrukte minderheidsgroep. In ruil biedt Koffieklap ons een aangename vergaderruimte en voert de koffiebar mee promo voor het magazine door onze magazines in hun Koffiebar te verdelen. Daarbij leent Koffieklap hun ruimte occasioneel uit aan Verrekijkers voor informatieve avonden en/of workshops.


Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking
(USOS): USOS oUSOSrganiseert elk academiejaar een inleefreis naar Congo, Nicaragua en Marokko. De deelnemers van deze reizen delen vaak hun plaatselijke ervaringen via Verrekijkers. Op die manier kan de student zijn ervaring in het Zuiden delen met anderen en krijgen mensen in het Noorden een indruk van hoe het er aan toegaat in het Zuiden.

Antwerp Model United Nation (AMUN): Verrekijkers stuurt journalisten naar evenementen van AMUN voor inspiratie op te doen voor interessante artikels, helpt mee met de design van posters en voert mee promo voor evenementen van AMUN via de site & agenda van Verrekijkers Magazine.AMUN voert promo voor evenementen van Verrekijkers, de leden van AMUN nemen deel aan activiteiten van Verrekijkers, AMUN vermeldt Verrekijkers Magazine op hun promo materiaal en verdeelt een magazine in de goodiebags voor de deelnemers van AMUN evenementen.

Verrekijkers is lid van AROSA zodat we op de hoogte blijven van activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking binnen Antwerpen

StampMedia en Verrekijkers wisselen journalisten en interessante thema’s uit. In de toekomst willen we nauwer samenwerking met het Antwerpse mediahuis. Zo kunnen we samen workshops organiseren en kan Verrekijkers de publicaties van StampMedia aanvullen met Noord-Zuid thema’s.

Kif Kif en Verrekijkers wisselen journalisten en interessante thema’s uit.